សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនង

ទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងរបស់សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍​ នៅតាមសាខាធនាគារ កាណាឌីយ៉ា​។


 

ម៉ោងធ្វើការ៖

ទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងរបស់សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ នៅតាមសាខាធនាគារ កាណាឌីយ៉ា

  • ច័ន្ទ-សុក្រ៖ ៨:០០-១៥:៣០

  • សៅរ៍៖ ៨:០០-១២:០០

សម្គាល់:

  • ប្រសិនបើថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិត្រូវនឹង ​ថ្ងៃអាទិត្យ​នោះ​​ការឈប់​​សម្រាក​​នឹង​​ត្រូវ​លើក​ទៅថ្ងៃ​ច័ន្ទ​មួយ​ថ្ងៃទៀត ។

  • ប្រសិន​បើថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រ នោះ​ការ​ឈប់​សម្រាក​នឹង​ត្រូវ​បូក​បន្ថែម​ថ្ងៃសៅរ៍​មួយ​ថ្ងៃ​ទៀត ។
 

អាសយដ្ឋានការិយាល័យ​ក​ណ្តា​លខាងក្រោម៖

# វិមានកាណាឌីយ៉ា, លេខ ៣១៥, ជាន់ទី២៧

  វិថី ព្រះបាទអង្គឌួង(១១០), កែង មហាវិថីព្រះមុន្នីវង្ស (៩៣)​, រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ ៖

០២៣ ៩៦៦​ ៩៥៥
១៨០០ ២១២២ (ឥតគិតថ្លៃ )